E-İMZA

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre E-imza;

"Başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder."

E-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.
E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler.
E-imza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.
E-imza gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurum adına e-imza oluşturulamaz.
E-imzanın Getirdikleri;

Kimlik Doğrulama
Bütünlük
İnkar Edilmezlik

E-imzanızı Nerelerde Kullanabilirsiniz?

E-devlet uygulamalarında (turkiye.gov.tr),
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminde,
E-imza kullanım zorunluluğu olan kamu projelerinde (Sanayi Bakanlığı, EKAP, UYAP,...),
MERSİS Projesi kapsamında ticari sicil işlemlerinde,
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB),
MKK E-Şirket Uygulamasında,
Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde,
Banka talimatlarının e-imzalı gönderiminde,
Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında,
Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde,
Performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formlarında,
Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde,
Kurumlar arası iletişimde,
İş akış sistemlerine entegrasyon ile kurum içi uygulamalarda,
Elektronik arşivin e-imzalanmasında,
Toplu imzalama ihtiyaçlarında,
Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanabilirsiniz.


Fiyat Listesi İçin Tıklayınız